8 w ·Translate

HƯỚNG DẪN THI CÔNG SƠN KẺ VẠCH KHO BÃI CHỨA HÀNG ĐÚNG TIÊU CHUẨN
Loại sơn sử dụng để thực hiện sơn kẻ vạch là sơn epoxy 2 thành phần , hóa cứng và đông đặc bằng các phản ứng hóa học. Sơn epoxy tạo 1 cấu trúc sàn hẳn nhiên, liền mạch kiện toàn và cho khả năng kháng cự cao với các ảnh hưởng cơ học ( có thể chịu làm hao mòn cực tốt ) , và hóa học ( axit, dung đôi môi, chất hóa học ).

TÌM HIỂU THÊM: https://sonkevach.com/huong-da....n-thi-cong-son-ke-va

#thicongkevachkhobaichua
#huongdanthicongkervachkhobaichua
#donvithicongkevachbaichua

image