14 w ·Translate

Giấy decal nhiệt 2 tem 1 hàng 35x22x30m giá rẻ chất lượng
Decal xi kim loại ( decal nhôm, decal xi bạc ) : đây chính là loại giấy in mã vạch chuyên dùng cho ngành sinh, nổi bật là các lĩnh vực điện tử, sinh linh kiện, sản phẩm đi kèm, cơ khí, ... Các tem nhãn sản xuất từ giấy in tem nhãn mã vạch xi bạc có khả năng chấp nhận được cả môi trường hà khắc dưới sự chi phối của độ ẩm thấp, nhiệt độ , bụi, ...
Sắp xếp bằng những quy cách của giấy in tem nhãn mã vạch
Xem thêm: barcodevtn.com/san-pha…

image